Inovace | Clayo Clinic
Menu
Clayo Clinic Clayo Clinic Clayo Clinic
Proces léčby

Vyvíjíme metody, které zvyšují vaši šanci na početí

Nepřestáváme hledat cesty, které pomáhají s léčbou neplodnosti. Vylepšujeme metody, které dr. Hlinka během téměř 40leté praxe vytvořil a zavedl do embryologie. V klinice CLAYO CLINIC je nyní nabízíme zdokonalené kontinuálním vývojem.

1

Tvorba embrya

Pro úspěšně otěhotnění je klíčové optimálně zralé vajíčko a vitální spermie. Unikátní léčebná metoda Optim ICSI, vyvinutá doktorem Hlinkou, pomáhá přesně určit optimální stadium dozrání vajíčka vhodného k oplodnění metodou ICSI, čímž maximalizuje počet kvalitních embryí vhodných k transferu.

 • ICSI

  Intracytoplasmic sperm injection (into the oocyte)

  Typ oplození, kdy embryolog vybranou spermii vloží přímo do vajíčka.

 • Optim ICSI

  naše inovace

  Unikátní léčebná metoda vyvinutá Dr. Danielem Hlinkou, založena na monitoringu odebraných vajíček (oocytů) v laboratorním prostředí. Jde o neinvazivní postup využívající polarizační mikroskopii, který pomáhá přesně určit optimální stádium dozrání vajíčka vhodného k oplodnění metodou ICSI a tím maximalizuje počet kvalitních embryí, vhodných k transferu.

 • Odběr a selekce spermií

  MESA / TESE, LAISS, MACS, Microchip, Swim-out

  MESA / TESE

  Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration / Testicular Sperm Extraction

  Mikrochirurgický odběr spermií. Používá se u pacientů s obstrukční azoospermií.

  LAISS

  Laser-Assisted Immotile Sperm Selection

  Životaschopnost spermií je základním předpokladem úspěšné léčby metodou ICSI. Metoda LAISS využívá laserový pulz, namířený na ocásek spermie. Pokud se bičík začne stáčet, považuje se spermie za životaschopnou a vhodnou k oplodnění. Je to bezpečná metoda, doporučovaná při MESA / TESE IVF cyklech jako i v jiných případech výskytu nepohyblivých spermií.

  MACS

  Magnetic-Activated Cell Sorting (Magneticky aktivované třídění buněk)

  Metoda MACS využívá magnetického pole a selektuje spermie s poškozeným genetickým jádrem. Zdravé spermie jsou oddělené pro další použití, metodu oplození ICSI nebo ke zmrazení.

  Microchip

  Přirozená selekce spermií pomocí čipu bez použití chemických látek.

  Swim-out

  Metoda selekce spermií v případech těžkého OTA syndromu (oligo-astheno-terato zoospermie) tj. výskyt velmi malého množství téměř nepohyblivých spermií.

2

Vývoj embrya a jeho hodnocení

V roce 2010 dr. Hlinka zavedl jako jeden z prvních na světě kontinuální monitoring vývoje embrya – metodu Time-Lapse System (monitoring vývoje embryí). To umožňuje do embrya méně zasahovat, detailně zkoumat jeho vývoj a rozpoznat případné anomálie. 

 • Time-Lapse system

  naše inovace

  Kontinuální sledování a hodnocení vitality embryí

  Nepřetržitý záznam vývoje embryí umožňuje transparentní posouzení a prezentaci jejich vývoje ode dne oplození až po den transferu. Metoda pomáhá odhalit poruchy dělení buněk a umožňuje také výrazně méně zásahů do kultivace, což vede k výběru maximálního počtu vitálních embryí k transferu.

   

 • Prodloužená kultivace embryí

  Standardní, nehrazená doba kultivace embrya od oplození k transferu je 3 dny. Prodloužená kultivační doba do stadia blastocysty (blastocyst transfer) trvá 5-6 dní a v kombinaci s Time Lapse System a PGT vyšetřením představuje nejkomplexnejší systém hodnocení embryí. (Pozor: blastocyst transfer se nehodí pro všechny pacientky, zejména ne pro tzv. low responders se ziskem nízkého počtu vajíček.)

 • Preimplantační genetické testování (PGT)

  Metoda v procesu IVF, kdy embryo geneticky vyšetříme, zda je zdravé. Embryo můžeme vyšetřit na počet některých nebo všech chromozomů, zda některý nechybí či nepřebývá. Např. vyloučíme Downův syndrom. Dále můžeme vyšetřit embrya na choroby, které se vyskytují v rodině a je reálné riziko, že potomci tuto chorobu zdědí.

 • Vitrifikace

  naše inovace

  Tzv. rychlé mražení používané ke kryokonzervaci embryí a oocytů. Tato metoda je dražší než dříve prováděné tzv. pomalé mražení, zajišťuje však lepší přežívání embryí nebo oocytů po rozmražení. Embrya/oocyty mohou být kryokonzervována v tekutém dusíku po teoreticky nekonečně dlouhou dobu.

3

Přenos a uhnízdění embrya

Děláme vše proto, aby vaše léčba byla úspěšná hned napoprvé. Někdy se ale stává, že se přenos embryí nepodaří, nebo opakovaně selhává. V těchto případech přistupujeme k metodice ASET, která maximalizuje šance na úspěšné uhnízdění embrya.

 • LAZT (asistovaný hatching)

  Lazer assisted zona thining

  Embryo je obklopeno ochranným obalem (tzv. zona pellucida). Když se začne uhnizďovat, tato vrstva se ztenčí a nakonec se naruší, aby embryo mohlo obal opustit. Když provedeme laserové ztenčení tohoto obalu, zajistíme, aby embryo vynaložilo méně energie a z obalu se dostalo snadněji a uhnízdilo se.

 • EmbryoGlue® / UTM Sage

  Média používaná při transferu, napomáhající lepší komunikaci embrya s děložní sliznicí a jeho uhnízdění po transferu. Prokazatelně zvyšují úspěšnost uhnízdění embrya.

 • ASET (Asynchronní embryo transfer)

  naše inovace

  Při opakovaném selhání transferu kvalitních embryí doporučíme transferovat různá embrya v různých stádiích vývoje. Tím se pokryje delší doba implantačního okénka děložní sliznice a zvýší šance na úspěšné uhnízdění embryí. Tento postup je neinvazivní alternativou k ERA testu, který vyšetřuje cyklus předcházející oplodnění. Jednotlivé cykly jsou však individuální.

Ztrácíte se v záplavě pojmů a metod?
Podívejte se na jednoduchý popis průběhu léčby.
Více o průběhu léčby
Inovativní metody aplikované v klinice pomohou s početím i vám
Rezervujte si konzultaci

Aktuality

Sledujte nás

Napsali o nás

Clayo Clinic
Chcete vědět víc? Jsme tu pro Vás.

Chcete vědět víc? Jsme tu pro Vás.

Jak Vás budeme oslovovat
Clayo Clinic
Nepovinné
Clayo Clinic
Nepovinné
O jakou IVF léčbu máte zájem?
Nebo se nás můžete na cokoli zeptat:
Clayo Clinic
Veškerá komunikace je šifrovaná pomocí SSL a řídí se pravidly Ochrany osobních údajů (GDPR)
Odeslat formulář

Navštivte nás

Máme uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami v ČR

Certifikáty, partneři a auditoři