Klinika Clayo
SR
Menu

Rečnik pojmova

Ne morate da brinete o nerazumljivim medicinskim pojmovima.Vodićemo vas kroz ceo proces lečenja i sve detaljno objasniti. 

Ipak,možda biste želeli da se bolje upoznate sa stručnom terminologijom,zbog čega smo pripremili azbučni rečnik pojmova. 

AFC (antralni folikuli)

Ultrazvučni pregled jajnika, kada procenjujemo ovarijalnu rezervu na osnovu broja takozvanih nerastućih folikula – kapaciteta jajnika i broja jajnih ćelija koje su jajnici u stanju da proizvedu za oplodnju.

AID (inseminacija donorkom spermom)

Procedura u kojoj se uzorak sperme donora unosi u matericu, što rezultira intrauterinskom oplodnjom i trudnoćom.

AMH (antimullerian hormon)

Hormon čija vrednost kod žena određuje takozvanu ovarijalnu rezervu – „količinu jajnih ćelija u jajniku”. Plodnost žene može se proceniti na osnovu koncentracije AMH u krvi. Na primer, kada se sakupljaju jajne ćelije za zamrzavanje, količina hormona određuje broj jajnih ćelija koje se moraju prikupiti da bi se očuvala plodnost u budućnosti.

Asistirani hatching (AH)

Oocit, kasnije embrion, ima tvrdu opnu oko sebe, koji se naziva zona pellucida. Embrion mora da napusti opnu da bi se implantirao u matericu. Ovaj proces se naziva hatching. Ako je opna previše debela ili kruta, embrion je ne može da napustiti, što sprečava trudnoću. Tokom asistiranog hatchinga, embriolog laserom istanjuje tvrdu opnu embriona, povećavajući vaše šanse da se embrion implantira u sluzokožu materice i da zatrudnite.

Astenospermie

Rezultat spermograma, koji pokazuje da količina pokretnih spermatozoida ne dostiže donju granicu utvrđene norme - 40%. Astenospermija je jedan od mogućih uzroka neplodnosti parova. U ovom poremećaju, spermatozoidi nisu u mogućnosti da dođu do jajne ćelije i da je oplode.

Azoospermie

Rezultat spermograma, koji otkriva odsustvo sperme u ejakulatu kod muškarca. Azoospermija kod muškaraca uzrokuje neplodnost ili sterilitet, ali je u nekim slučajevima moguće dobiti spermu mikrohirurškim putem MESE/TESA.

Blastocista

Embrion obično star 5 dana, u kome se već diferenciraju ćelije za stvaranje placente (trofoblast) i ćelije za razvoj fetusa (embrioblast).

Klinička trudnoća

Trudnoća koja se može dokazati i vidljiva je ultrazvukom za razliku od biohemijske trudnoće, u kojoj se trudnoća dokazuje samo pozitivnošću HCG hormona iz urina ili krvi.

Donor/Donorka

Donor/Donorka jajnih ćelija i spermatozoida

Embrion

Plod koji nastaje oplođenjem jajne ćelije (oocita) spermatozoidom. Nosi naziv embrion u periodu od dve do osam nedelja, nakon čega postaje fetus

EmbryoGen

Medijum za kultivaciju koji nam pomaže u veštačkoj oplodnji. U laboratoriji je moguće stvoriti okruženje koje podseća na prirodne uslove. EmibroGen se koristi za kultivaciju embriona do 72 sata i pogodan je za pacijentkinje sa ponovljenim reproduktivnom neuspeu i za pacijente sa istorijom ponovljenih pobačaja, jer povećava stopu uspeha implantacije i pomaže embrionu da raste

EmbryoGlue

Posebno razvijen medijum koji pomaže pri prvom kontaktu embriona i zida materice i lakšem ugnežđenju embriona u matericu.

EmbrioGlue može da imitira okruženje koje se nalazi u materici tokom prirodne implantacije embriona, čime se povećava uspeh implantacije. Metoda je posebno pogodna za žene starije od 35 godina.

Embriotransfer (ET)

Medicinska metoda potpomognute reprodukcije koja vam omogućava da zatrudnite ako ne možete zatrudnjeti prirodnim putem. Tokom transfera embriona, embrioni se unose u matericu tankim kateterom kroz vaginu kroz grlić materice.

Postupak je bezbolan, brz i ne zahteva anesteziju. Transfer embriona se obično izvodi 3 dana nakon što izvršimo oplodnju jajne celije.

Endometrioza

Često ginekološko oboljenje koja može izazvati neplodnost kod žene. Kod endometrioze, ćelije endometrijuma se nalaze van šupljine materice, izazivajući upalu, bol, pa čak i neplodnost.

Poreklo bolesti nije sasvim jasno, još se ne može u potpunosti lečiti, ali se plodnost može sačuvati.

Endometrium

Drugim rečima, endometrijum je sluzokoža šupljine materice, koja menja svoj kvalitet tokom menstrualnog ciklusa. U određenoj fazi ciklusa ima sposobnost da prihvati embrion kako bi mogao da nastavi sa razvojem.

ERA (test receptivnosti endometrijuma)

Test kojim se utvrdjuje da li je endometrijum (sluzokoža materice) u stanju da prihvati embrion na dan transfera embriona. Ako nije, zahvaljujući ERA testu možemo odrediti kada da izvršimo transfer embriona kako bi se embrion ugnezdio . Metodu primenjujemo u slučaju ponovljenih neuspeha u veštačkoj oplodnji.

Folikul

Omotač u kojem jajna ćelija raste i sazreva. To je šupljina ispunjena tečnošću na jajniku u kojoj sazreva jajna ćelija. U mirovanju je veličine do 8 mm. Postepeno raste do prečnika 18-24 mm, kada dolazi do pucanja folikula i oslobodadjanja jajne ćelije.

Folikulometrija

Ultrazvučni pregled koji nam pomaže da procenimo stanje folikula u jajnicima i predvidimo tok ovulacije.

Ponavljamo folikulometrijski pregled više puta, svakih nekoliko dana, da bismo pratili rast folikula i predvideli ili dokazali ovulaciju, što nam pomaže u ostvarenju vaše trudnoće.

Fragmentacija DNA spermatozoida

Test za ispitivanje kvaliteta ejakulata čiji je rezultat procenat spermatozoida sa oštećenom DNK u glavi sperme.

Kroz fragmentaciju dobijamo dodatne informacije o kvalitetu sperme, koje ćemo koristiti prilikom planiranja sledećeg tretmana.

Fragmentacija DNA se preporučuje pacijentima sa velikim brojem apoptotičih spermatozoida, pacijentima sa nekoliko neuspešnih IVF ciklusa ili pacijentima sa oboljenjima koja mogu uticati na kvalitet sperme.

Genetska ispitivanja

Forma pregleda kroz razgovor oba partnera sa kliničkim savetnikom. Detalje o Vašem zdravstvenom stanju i mogućim oboljenjima saznajemo prolazeći sa vama kroz porodičnu anamnezu članovima .

Savetovanje preporučujemo posebno onim parovima koji imaju realan rizik od genetski nasledne bolesti u porodici. Na osnovu rezultata preporučujemo dalji pregled ili tok lečenja.

GTH (gonadotropni hormoni)

Hormon koji se prirodno proizvod u hipofizi (endokrina žlezda u mozgu) regulišu funkciju jajnika. GTH se prave kao lekovi koji 'primoravaju' jajnik da proizvedu više folikula od jednog, povećavajući time vaše šanse za trudnoću.

Hormonalna stimulacija

Proces kojim započinjemo IVF tretman. Koristeći hormonske lekove, stimulišemo aktivnost jajnika – podržavamo rast i sazrevanje – tako da istovremeno sazreva više od jedne jajne ćelije. Stimulacija se odvija u prvoj polovini ciklusa oko 10-15 dana, a zahvaljujući hormonskoj stimulaciji, lekari imaju potpunu kontrolu nad proizvodnjom hormona u organizmu.

HyCoSy (Hysterosaplingo Contrast Sonography)

Ultrazvučni pregled kojim ispitujemo prohodnost jajovoda pomoću kontrasta. Od mogućih pregleda, ova metoda je najnežnija. Tokom pregleda, pacijenti imaju osećaj kao prilikom menstruacije,osećaj nestaje odmah nakon procedure. Po potrebi ovaj pregled obavljamo i u kratkoj opštoj anesteziji.

Histeroskopija

Manji ginekološki zahvat tokom kojeg ocenjujemo oblik šupljine materice, kvalitet sluzokože materice, pratimo izgled jajovoda i tražimo eventualne polipe ili druge patološke formacije.

Tokom operativne histeroskopije, patološke formacije se uklanjaju iz materice. Posedujemo vrhunski opremljenu salu i savremenu opremu za slične procedure. Histeroskopija se izvodi pod opštom analgosedacijom ili lokalnom anestezijom.

ICSI (intracitoplazmatično ubacivanje spermatozoida u jajnu ćeliju)

Metoda vantelesne oplodnje. ICSI pomaže parovima sa problemima plodnosti koji imaju ponovljen neuspeh u pokušajima IVF oplodnje.

ICSI se preporučuje muškarcima sa oštećenom spermom ili koji pate od muške neplodnosti. Upravo ovu metodu koristimo za oplodnju pomoću uzorka zamrznute sperme ili u slučaju kada koristimo donirane jajne ćelije.

Implantacija

"Gneždjenje "embriona na sluzokožu materice.

Implantacioni period

Približno 2-dnevni period kada je endometrijum u stanju da prihvati embrion "za implantaciju". Taj period se javlja otprilike 6 do 7 dana nakon ovulacije.

Indukcija (izazivanje) ovulacije

Ako do sazrevanja jajne ćelije - ovulacije - ne dođe, stanje ocenjujemo kao anovulaciju. To se često manifestuje nepravilnim menstrualnim ciklusom u smislu njegovog produženja. U mnogim slučajevima ovulaciju se može indukovati antiestrogenskom supstancom (npr. Clostilbegit, Tamokifen tab.), eventualno supstancom iz grupe inhibitora aromataze (Femara tab.), koja se primenjuje u prvoj polovini ciklusa. Upotreba samo gestagena (progesterona) u drugoj polovini ciklusa će izazvati menstruaciju, ali ne i ovulaciju, pa stoga nema smisla koristiti ih na ovaj način. Oko 80% žena dobro reaguje na klomifen citrat i slične supstance, ali samo oko 60% njih zatrudni. Navodi se da ako žena ne zatrudni nakon tri, maksimalno šest ciklusa, nema smisla nastaviti sa upotrebom klomifen citrata. Druga grupa lekova koji indukuju – stimulišu ovulaciju su gonadotropni hormoni. One su u vidu potkožnih injekcija, koje se primenjuju u prvoj polovini ciklusa i potrebno je pratiti ovu stimulaciju ultrazvukom – folikulometrijom. Pošto je lečenje gonadotropnim hormonima već skuplje, trudimo se da povećamo šansu, zbog čega uvek kombinujemo stimulaciju ovulacije sa GTH sa intrauterinom oplodnjom.

IUI (inseminacija)

Metoda potpomognute reprodukcije, koju svrstavamo u red najmanje invazivnih. Tokom IUI, lekar će preneti prečišćenu spermu u šupljinu materice, povećavajući šanse da sperma putuje do jajovoda, gde će doći do oplodnje nakon spajanja sa jajnom ćelijom. IUI je često prvi izbor parova koji, čak i nakon godinu dana pokušavanja nezatrudne prirodnim putem.

IVF (in vitro fertilizace)

Metoda potpomognute reprodukcije, u kojoj se jajna ćelija  oplođuje "u epruveti" spermom. Reč je o vantelesnoj oplodnji, koja je jedna od najefikasnijih metoda lečenja poremećaja plodnosti. Tokom vantelesne oplodnje vršimo selekciju zrelih jajnih ćelija u koje u laboratorijskim uslovima dodajemo spermu. Ovi konsekviti prodiru do jajjne ćelije. Oplođena jajna ćelija se zatim vraćaju u matericu žene.

IVF cyklus s minimalnom stimulacijom

IMetoda potpomognute reprodukcije identična "običnoj" IVF, s tom razlikom što vam dajemo manje stimulativnih lekova nego inače.

Kryoembryotransfer (KET)

Postupak u kome odmrznute embrione prenosimo u matericu. Za transfer tokom krioembrio transfera koriste se embrioni zamrznuti metodom vitrifikacije, koji su nastali, na primer, tokom prethodnih ciklusa IVF. Transfer traje 10 minuta, sličan je redovnom ginekološkom pregledu i ima niz prednosti – eliminisana je potreba za stimulacijom jajnika, cena je niža...

Kryokonzervace - zamrzavanje

Danas možemo zamrznuti spermu, jajne ćelije i embrione u tečnom azotu na teoretski beskonačno vreme. U ovom stanju u ćelijama se ne odvijaju nikakvi procesi, sve se zaustavlja i njihova aktivnost se nastavlja nakon odmrzavanja.

Laparoskopija

Minimalno invazivna hirurška metoda abdominalne hirurgije, u kojoj se operacije izvode na organima trbušne duplje ili male karlice pomoću tankih, dugačkih instrumenata pod kontrolom kamere. Izvodi se pod opštom anestezijom, i zahteva kratak boravak u bolnici.

Low responder

Anglický výraz pro pacientku, které hůře reaguje na hormonální stimulaci v procesu IVF. Jedná se většinou o pacientku s nízkou ovariální rezervou.

Menstruační cyklus

Cyklus začíná 1. dnem krvácení a končí 1. dnem dalšího krvácení. Počítá se tedy od začátku do začátku menses. Pokud se menstruační krvácení dostaví do 10. hod dopoledne (ne jen špinění), počítáme to jako 1. den cyklu. Pokud se však krvácení dostaví po 10. hod dopoledne, jde o nultý den a 1. den cyklu je až den následující.

MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration)

Používá s u pacientů s obstrukční azoospermií. Jde o mikrochirurgické odsátí spermií z nadvarlete.

Myom

Často se vyskytující nezhoubný „nádor“ těla děložního. Vzniká ze svaloviny dělohy (myometria), kde vytváří ohraničené „koule“, které dělohu deformují. Dle toho, zda se vyskytují blíže dutiny děložní, uprostřed myometria či na povrchu dělohy je dělíme na submukosní, intramurální a subserosní. Souvislost s neschopností otěhotnět či s event. opakovanými potraty mít mohou, ale nemusí. Záleží na velikosti a umístění myomu v děloze. Někdy se odstraňují, někdy ponechají. Existuje již i jejich konzervativní léčba.

Nativní cyklus IVF

Cyklus IVF, kdy nepodáváme žádné hormonální stimulační léky.

Normospermie

Normální hodnoty spermiogramu ve všech parametrech

OHSS – ovariální hyperstimulační syndrom

Nadměrná reakce vaječníků na hormonální stimulaci v procesu IVF. Jde o soubor příznaků jako je zvětšení vaječníků, tlaky až bolesti v podbřišku, pocity na zvracení, ev. zvracení, omezené močení atd.

Oligospermie

Abnormální výsledek spermiogramu, kdy je koncentrace spermií v ejakulátu nižší než spodní hranice stanovené normy, tedy 15 milionů na mililitr.

Oocyt

Vajíčko. Je to největší buňka lidského těla, má průměr 0,1mm.

Ovariální rezerva

Jednoduše řečeno jde o „množství vajíček ve vaječníku“. Ženy mají nejvyšší hodnoty ovariální rezervy po pubertě a s věkem tyto hodnoty klesají. Hodnota ovariální rezervy a rychlost poklesu je velmi individuální. Ovariální rezervu odhadujeme pomocí hormonu FSH, přesněji pomocí hormonu AMH, ale také z UZ vyšetřením vaječníku – tzv. AFC (antral folicul count).

Ovarium (vaječník)

Ženský pohlavní orgán v malé pánvi, který uchovává oocyty a je hormonálně aktivní.

Ovulace

Okamžik prasknutí rostoucího folikulu na vaječníku a uvolnění vajíčka.

PGD/PGS (preimplantační genetická diagnostika/preimplantační genetický screening)

Metoda v procesu IVF, kdy embryo geneticky vyšetříme, zda je zdravé. Embryo můžeme vyšetřit na počet některých nebo všech chromozomů, zda některý nechybí či nepřebývá. Např. vyloučíme Downův syndrom. Dále můžeme vyšetřit embrya na choroby, které se vyskytují v rodině a je reálné riziko, že potomci tuto chorobu zdědí.

PICSI (Preselected intracytoplasmic sperm injection)

Jde o modifikovanou ICSI metodu, kdy je na základě funkčního testu vybrána spermie, která je následně injekčně vpravena do vajíčka. Metoda je vhodná pro páry s opakovaně špatnou kvalitou embryí či u opakovaných neúspěchů. Lze použít již i u prvního cyklu IVF, kdy pár chce svou léčbu v daném cyklu maximalizovat. PICSI nelze použít u výrazně patologického spermiogramu, kde je spermií velmi málo, nebo jsou zcela bez pohybu.

Plodné dny

Období v menstruačním cyklu ženy, kdy lze otěhotnět. Je to v období ovulace, s maximálním rozpětím až 7 dní před ovulací a 3 dny po ovulaci. Pokud má žena cyklus 28 dní, pak je to 14. den jejího cyklu. Pokud má žena cyklus kratší, nastává ovulace dříve – např. při cyklu 25 dní jde o 11. den cyklu. Pokud má žena cyklus delší, nastává ovulace později – např. při cyklu 35 dní nastává ovulace až 21. den.

Polyp

Česky „klk“ neboli slizniční výchlipka. V gynekologii se setkáváme s polypem sliznice děložní v dutině děložní nebo na čípku děložním. Pokud se u ženy, která chce otěhotnět, vyskytuje polyp v dutině děložní, je potřeba ho odstranit. Někdy se takový polyp může chovat jako nitroděložní tělísko a brání tak otěhotnění. Histologické vyšetření polypu pak i vyloučí i ev. zhoubný – maligní polyp, který je však u žen v reprodukčním věku vzácný.

Prodloužená kultivace

Kultivace embryí v laboratorních podmínkách déle než 48 hodin, maximálně však 144 hodin. Prodloužená kultivace slouží k výběru nejvhodnějších embryí pro embryotransfer. Pokud kultivujeme embrya déle než 48 hodin, můžeme tak lépe vyhodnotit kvalitu jejich vývoje a jejich životaschopnost.

Punkce oocytů

Odsátí folikulární tekutiny z vaječníků, ve které se nacházejí vajíčka. Tím získáme v procesu IVF vajíčka do laboratoře, abychom je mohli oplodnit. Provádí se v krátké celkové anestesii tenkou jehlou přes stěnu poševní.

Reprodukční období ženy

Období kdy žena může otěhotnět. Toto reprodukční období se může o pár let u každé ženy lišit. Schopnost ženy otěhotnět končí mnoho let před jejím posledním menstruačním krvácením v životě. Neschopnost otěhotnět po 40. roce věku ženy není chápáno jako nemoc, ale jako fyziologický proces reprodukčního stárnutí.

Sactosalpinx

Zánětlivě rozšířený vejcovod, kdy se oba jeho konce slepí a vejcovod se naplní tekutinou. Takto rozšířený ho můžeme vidět při UZ vyšetření. Někdy se rozlišuje hydrosalpinx, kdy vejcovod je již naplněn dlouho, stěny jsou ztenčené, zánět je vyhojen a pyosalpinx, kdy jde o akutně probíhající zánět a vejcovod obsahuje hnis. V akutní fázi se léčí antibiotiky. Takový vejcovod je často nevratně poškozen a někdy je lepší ho odstranit.

Social freezing

Kryokonzervace oocytů v takovém období ženy, kdy je mladá a její oocyty jsou ještě kvalitní. Z důvodů, které jsou dobře známé, se mnoho žen dnes rozhodne mít dítě až po 40. roce. Je obecně známo, že schopnost ženy otěhotnět s věkem klesá. Aby žena ve vyšším věku vůbec mohla mít své biologické dítě, lze vajíčka z doby jejího tzv. reprodukčního mládí“ rozmrazit a použít v programu IVF + ET. Aby tato metoda byla úspěšná, je nutno mrazit vajíčka maximálně do věku 35 let.

Spermiogram

Vyšetření ejakulátu (spermatu). Na jeho základě se posuzuje plodnost muže. Před tímto vyšetřením se doporučuje několikadenní sexuální abstinence.

Teratospermie

Abnormální výsledek vyšetření spermiogramu, kdy je v ejakulátu zvýšené procento spermií s abnormálním tvarem. Norma je velmi liberální. O teratospermii mluvíme, je-li procento vyšší než 96%.

TESE (Testicular Sperm Extraction)

Chirurgická operace, která se provádí u pacienta s azoospermií. Účelem je získat spermie přímo s mužské pohlavní žlázy. Je v celkové anestesii. Rozříznou se obaly varlete, získají se semenotvorné kanálky a pod mikroskopem se vyhledávají spermie. Spermie lze zamrazit nebo přímo použít k oplození pomocí ICSI. Lze i tzv. synchronizovat tuto operaci se stimulací jeho partnerky, kdy TESE se provede v den odběru oocytů (OPU). Na našem pracovišti provádíme obě tyto možnosti. Jde o ambulantní výkon. TESE není hrazeno z prostředků veřejného zdravotného pojištění.

Time lapse embryomonitoring

Metoda, která nám umožňuje kontinuálně sledovat vývoj embryí. Za neměnných podmínek okolního prostředí. Díky této metodě máme dokonalý přehled o vývoji každého konkrétního embrya. Dle dynamiky dělení i dle jiných parametrů, má pak embryolog možnost ideálně vybrat ta nejkvalitnější embrya k embryotransferu a rozhodnout se, která embrya jsou vhodná k mražení. Nutno kombinovat s metodou ICSI/PICSI.

Vitrifikace

Tzv. rychlé mražení používané ke kryokonzervaci embryí a oocytů. Tato metoda je dražší než dříve prováděné tzv. pomalé mražení, zajišťuje však lepší přežívání embryí nebo oocytů po rozmražení. Embrya/oocyty mohou být kryokonzervována v tekutém dusíku po teoreticky nekonečně dlouhou dobu.

Žluté tělísko (corpus luteum)

Útvar na vaječníku, který zbude po folikulu po ovulaci. Je hormonálně aktivní, produkuje estrogeny a především progesteron, který nám připraví sliznici děložní k přijetí embrya a dále zajišťuje jeho zdárný vývoj, dokud jeho funkci nepřebere placenta cca ve 12. týdnu těhotenství.

Clayo Clinic
Želite li da saznate više? Tu smo za vas.

Želite li da saznate više? Tu smo za vas.

Kako ćemo vam se obratiti
Clayo Clinic
Opciono
Clayo Clinic
Opciono
Za koji IVF tretman ste zainteresovani?
Ili nas možete pitati bilo šta
Clayo Clinic
Sva komunikacija je šifrovana pomoću SSL-a i regulisana je pravilima Zaštita ličnih podataka (GDPR)
Pošaljite obrazac

Posetite nas

Imamo ugovore sa društvima za zdravstveno osiguranje u Češkoj

Sertifikati, partneri i revizori